PRIVACY VERKLARING

 

Uw privacy is van groot belang voor Dutch HammerHead B.V.  en we willen open en transparant zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens. We hebben daarom een beleid, waarin wordt uiteengezet hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd.

 

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?
Het in Nederland gevestigde bedrijf Dutch Hammerhead B.V.  (ďDutch HammerHeadĒ) is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

 

Bezoekadres:

Meijboomblaan 1
2242 PR Wassenaar
Nederland

 

Contactadres met betrekking tot uw gegevens: privacy@dutchhammerhead.nl

 

Bedrijfsregistratie: Dutch Hammerhead B.V.
KVK-nummer: 66959322

BTW-nummer: 856770401B01
Geautoriseerde vertegenwoordiger: Fort Knox International Holding B.V.

Ultimate Beneficial Owner is dhr. R. Stafleu

 

Waar slaan we uw gegevens op?
De gegevens die wij van u verzamelen worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (ďEERĒ), maar kunnen eventueel ook worden overgedragen aan en verwerkt in een land buiten de EER. Een eventuele overdracht van uw persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetten.

 

 

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Uw gegevens kunnen worden gedeeld binnen Dutch HammerHead en gelieerde ondernemingen. Dutch HammerHead fungeert slechts als de verwerker van de persoonsgegevens en verwerkt de persoonsgegevens namens Fort Knox International Holding B.V.

 

We zullen uw gegevens nooit doorsturen, verkopen aan of ruilen met derden, anders dan voor marketingdoeleinden van Dutch HammerHead of gelieerde ondernemingen. Gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van onze diensten. De categorieŽn derde partijen kunt u vinden onder elk specifiek proces hieronder.

 

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking?
Voor elke specifieke verwerking van uw persoonsgegevens, krijgt u van ons bericht of de overdracht van uw persoonsgegevens wettelijk verplicht of vereist is, en wat de mogelijke gevolgen zijn als u ervoor kiest om dit niet te doen.

 

Wat zijn uw rechten?
Recht op toegang: 
U hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren. U kunt contact opnemen met Dutch HammerHead die u deze persoonsgegevens via de e-mail kan verschaffen.

Recht op portabiliteit
Wanneer Dutch HammerHead  uw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis van uw toestemming of op basis van een overeenkomst, heeft u het recht om een kopie te krijgen van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, overgedragen aan u of aan een andere partij. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die u ons verstrekt hebt.

Recht op correctie: 
U hebt het recht om te verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens. 

Als u een webshop account hebt, kunt u uw persoonsgegevens aanpassen op uw account en lidmaatschap pagina's.

Recht op verwijdering:
U hebt het recht om op elk moment de door Dutch HammerHead verwerkte persoonsgegevens te verwijderen, behalve in de volgende situaties:

* u hebt een lopende zaak met de klantenservice
* u hebt een openstaande bestelling die nog niet of gedeeltelijk is verzonde
* u hebt een nog niet afgewikkelde schuld bij Dutch HammerHead , ongeacht de betalingswijze 
*u wordt ervan verdacht in de afgelopen vier jaar onze diensten te hebben misbruikt of u hebt in de afgelopen vier jaar onze diensten misbruikt
* uw schuld is in de afgelopen drie jaar overgedragen aan een derde of in het afgelopen jaar voor overleden klanten
* indien u een aankoop hebt gedaan, bewaren we uw persoonsgegevens in verband met uw transactie ten behoeve van de boekhoudregels

 

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang: 
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van Dutch HammerHead Dutch HammerHead  zal de persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij we een rechtsgrondslag kunnen aantonen voor het proces die zwaarder weegt dan uw belangen en rechten of als gevolg van juridische claims.

 

Het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing:
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, met inbegrip van profielanalyse voor direct marketingdoeleinden.

Indien u niet langer direct marketing wenst te ontvangen, kunt u:
* de instructies volgen in elke marketingmail
* Contact opnemen met onze klantenservice via de mail of telefoon

 

Recht op restrictie:
U hebt in de volgende omstandigheden het recht om Dutch HammerHead te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

* als u bezwaar maakt tegen een verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang van Dutchhammerhead B.V, beperkt Dutch HammerHead elke verwerking van dergelijke gegevens in afwachting van de verificatie van het gerechtvaardigd belang.
* indien u een claim hebt ingediend dat uw persoonsgegevens incorrect zijn, moet Dutch HammerHead elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens.
* als de verwerking onwettig is, kunt u zich verzetten tegen de verwijdering van uw persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoeken om de beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens
* als Dutch HammerHead  de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar de persoonsgegevens voor u nodig zijn om verdedigende juridische claims in te dienen.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
We nemen gegevensbescherming heel serieus. Daarom hebben we een toegewijde klantenservice die uw vragen met betrekking tot uw bovengenoemde rechten behandelt. U kunt onze medewerkers altijd bereiken via privacy@dutchhammerhead.nl.

Data Protection Officer:
We hebben een Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming) benoemd, om ervoor te zorgen dat we uw persoonsgegevens continu op een open, accurate en legale manier verwerken. U kunt contact opnemen met onze Data Protection Officer via privacy@dutchhammerhead.nl. 

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:
Indien u van mening bent dat Dutchhammhead B.V. uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, kunt u contact met ons opnemen. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Updates van onze privacyverklaring:
Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We maken alle materiŽle wijzigingen aan de privacyverklaring bekend, bijvoorbeeld met betrekking tot het doel van het gebruik van uw persoonsgegevens of uw rechten.

 

 

Privacyverklaring naleving van wettelijke verplichtingen

 

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens om de wettelijke verplichtingen, rechterlijke uitspraken en besluiten van autoriteiten na te leven.

 

Dit omvat het gebruik van uw persoonsgegevens om boekhoudgegevens te verzamelen en verifiŽren teneinde de boekhoudregels na te leven.

 

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken de volgende categorieŽn persoonsgegevens:

 * klantnummer

 * ordernummer

 * naam

 * postadres

 * transactiebedrag

 * transactiedatum

 

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden gedeeld binnen het bedrijf Dutch HammerHead en gelieerde ondernemingen.

 

We delen uw persoonsgegevens met IT-bedrijven die oplossingen voor boekhoudsystemen en online verkoop bieden.

 

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor Dutch HammerHead om aan haar wettelijke verplichting te doen.

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens overeenkomstig de wettelijk voorgeschreven termijnen

 

 

Privacyverklaring ontwikkeling en verbetering

 

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken gegevens om onze diensten, producten en systemen te evalueren, ontwikkelen en verbeteren voor al onze klanten. Daartoe zullen we uw gegevens niet op individueel niveau analyseren. Elke verwerking geschiedt met gepseudonimiseerde gegevens.

Dit omvat een analyse om onze diensten gebruikersvriendelijker te maken, zoals het wijzigen van de gebruikersinterface om de informatiestroom te vereenvoudigen of om functies te benadrukken die vaak gebruikt worden door onze klanten in onze digitale kanalen en om IT-systemen te verbeteren teneinde de veiligheid voor onze bezoekers en klanten in het algemeen te vergroten.

De analyse wordt ook gebruikt om de logistieke goederenstroom te ontwikkelen en voortdurend te verbeteren, door aankopen, voorraden en leveringen te voorspellen alsook onze resourcecapaciteit vanuit duurzaamheidsoogpunt door het stroomlijnen van de inkoop en planning van leveringen.                                 

Daarnaast gebruiken we de gegevens om ons productassortiment te verbeteren. "

 

 

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken de volgende categorieŽn persoonsgegevens als u ervoor heeft gekozen dit met ons te delen:

 

* klantnummer

* geboortedatum

* geslacht

* land

* accountinstellingen

 

 

We verwerken de volgende categorieŽn persoonsgegevens als u een aankoop hebt gedaan:

* bestelgeschiedenis

* leveringsinformatie

* betalingsgeschiedenis

 

 

We verwerken ook de volgende categorieŽn persoonsgegevens met betrekking tot cookies:

* klikgeschiedenis

* navigatie- en browsegeschiedenis"

 

 

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van de bovengenoemde diensten. We maken gebruik van webanalysebedrijven om het onlinegedrag van onze klanten in het algemeen te analyseren.

 

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verwerking van uw persoonsgegevens, om onze diensten en producten te ontwikkelen en verbeteren, is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang.

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens zolang u een Webshop account heeft of als u een lidmaatschap bij Dutch HammerHead heeft.

 

Nadat uw account of lidmaatschap is beŽindigd, worden uw gegevens verwijderd."

 

Uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens:

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gebaseerd is op het gerechtvaardigd belang van Dutch HammerHead U kunt contact met ons op te nemen via privacy@dutchhammerhead.nl  Uw account wordt dan verwijderd en we zullen onze diensten niet langer aan u kunnen verlenen.

 

Voorkoming van misbruik en misdaad

 

 

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens voor schadepreventie-management door ervoor te zorgen dat de algemene voorwaarden worden nageleefd en om misbruik van onze diensten op te sporen en te voorkomen.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om misbruik van onze onlinediensten, schade en fraude te voorkomen en te onderzoeken, door onlinewinkelgedrag te analyseren.

 

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken de volgende categorieŽn persoonsgegevens:

 * contactgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres

 * klantnummer

 * bestelgeschiedenis

 * leveringsinformatie

 * betalingsgeschiedenis

 

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens die doorgestuurd worden aan derden, worden alleen gebruikt voor de bovengenoemde doeleinden. We delen uw gegevens met bedrijven voor "exception-based reporting".

 

Incidenten en fraude kunnen worden gedeeld met verzekeringsmaatschappijen, gerechtelijke autoriteiten of lokale en globale wetshandhavingsinstanties om onderzoeken te kunnen voltooien. Houd er rekening mee dat dergelijke ontvangers een zelfstandig recht of zelfstandige verplichting hebben om uw persoonsgegevens te verwerken."

 

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verwerking van uw persoonsgegevens om misbruik van onze diensten te voorkomen, is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang.

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens zolang als nodig is om potentiŽle fraude en andere overtredingen te voorkomen en/of te rapporteren.

 

Uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens:

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Dutch HammerHead door contact met ons op te nemen via privacy@Dutchhammerhead.nl. Uw account wordt dan verwijderd en we zullen onze diensten niet langer aan u kunnen verlenen.

 

cookies

 

 

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer of  mobiel toestel wordt opgeslagen en dat bij volgende bezoeken wordt opgeroepen. Als u onze diensten gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met het gebruik van deze cookies.

 

Hoe gebruiken we cookies?

We gebruiken permanente cookies om uw gewenste startpagina op te slaan en om uw details op te slaan indien u "Mij onthouden" selecteert bij het inloggen.

 

We gebruiken cookies om uw favoriete producten op te slaan.

 

We gebruiken sessiecookies als u gebruikmaakt van de productfilter en om te controleren of u bent ingelogd of als u een merchandise aankoop doet of een poging tot aankoop doet op onze website.

 

Wij gebruiken zowel directe als indirecte cookies om statistische en gebruikersgegevens te verzamelen in geaggregeerde en individuele vorm in analysetools om onze site te optimaliseren en om u te voorzien van relevant marketingmateriaal.

 

Sommige cookies van derde partijen zijn ingesteld door services welke op onze pagina's verschijnen en waar we geen controle over hebben. Ze worden ingesteld door aanbieders van social media zoals Twitter, Facebook en Vimeo en hebben betrekking op het vermogen van gebruikers om content op deze site te delen, zoals aangegeven door hun respectievelijke symbool.

 

We gebruiken ook cookies van derden die cross-site tracking uitvoeren, zodat wij u marketingmateriaal in andere sites/kanalen kunnen geven.

 

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?

We verbinden alleen uw cookie ID met uw persoonsgegevens die zijn verstrekt en verzameld met betrekking tot uw webshop account, als u bent ingelogd op uw webshop account.

 

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
We verbinden alleen uw cookies met uw persoonsgegevens als u ingelogd bent op uw webshop Account.

Als u bent ingelogd op uw account, is de juridische grondslag gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang.

Als u bent ingelogd op de webshop account, is de juridische grondslag gebaseerd op de naleving van de algemene voorwaarden van Dutch HammerHead

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Dutch HammerHead bewaart geen persoonsgegevens voor dit doel. U kunt cookies eenvoudig via uw browser van uw computer of mobiele toestel verwijderen. Voor instructies over het hanteren en verwijderen van cookies, kijk onder "Help" in uw browser. U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen of om een bericht te ontvangen als er een nieuwe cookie naar uw computer of mobiele telefoon wordt verzonden. Als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, krijgt u geen toegang meer tot bepaalde inhoud op de site.

 

Direct marketing

 

 

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens om u marketingaanbiedingen, informatie-enquÍtes en uitnodigingen te sturen via e-mails, tekstberichten, telefoongesprekken en de post.

 

Om uw ervaring met Dutch HammerHead  te optimaliseren, voorzien we u van relevante informatie, bevelen we producten aan, sturen we u herinneringsberichten over producten en sturen we u gepersonaliseerde aanbiedingen. Al deze geweldige diensten zijn gebaseerd op uw vorige aankopen, waar u op geklikt hebt en informatie die u ons verstrekt hebt.

 

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?

Wij verwerken de volgende categorieŽn persoonsgegevens:

 

* contactgegevens, zoals e-mailadres, telefoonnummer en postcode

 * of u updates wilt ontvangen (als u ervoor kiest om dit met ons te delen)

 * geslacht (als u ervoor kiest om dit met ons te delen)

 * op welke producten en aanbiedingen u hebt geklikt

 

Als u een webshop account voor de merchandise webshop heeft, verwerken we ook uw persoonsgegevens die zijn verstrekt met betrekking tot het account en lidmaatschap, zoals:

 

* naam

 * adres

 * leeftijd

 * aankoopgeschiedenis

 * hoe u door de site hebt genavigeerd en waar u op hebt geklikt

 * Sociale mediagegevens zoals: Facebook, Instagram en Twitter

 

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Gegevens die doorgestuurd worden aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van de bovengenoemde diensten. Gegevens die doorgestuurd worden aan mediabureaus en technische leveranciers worden gebruikt voor de distributie van fysieke en digitale direct marketing. We zullen uw gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden buiten Dutch HammerHead voor marketingdoeleinden.

 

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming wanneer u instemt met direct marketing. Met uitzondering van marketing per post, met inbegrip van catalogi, die aan u verstuurd worden op basis van ons gerechtvaardigd belang.

 

Het recht om uw toestemming in te trekken:

U hebt het recht om op elk moment uw toestemming in te trekken voor de verwerking van uw persoonsgegevens en bezwaar te maken tegen direct marketing.

 

Wanneer u hiervoor kiest, is Dutch HammerHead niet in staat om u verdere direct marketing aanbiedingen of informatie te sturen op basis van uw toestemming.

 

 

Indien u geen direct marketing meer wenst te ontvangen, kunt u:

 

* de instructies volgen in elke marketingmail

* Contact opnemen met onze klantenservice via de mail of telefoon

 

 

 Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens voor direct marketing totdat u uw toestemming intrekt.

Met betrekking tot e-mail marketing, beschouwen we u als een inactieve klant als u het afgelopen jaar geen e-mail hebt geopend.

 

Na deze tijdsperiode worden uw persoonsgegevens verwijderd.

 

Online aankoop

 

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens om uw aankoop te beheren die online is gedaan op ťťn van de websites die door Dutch HammerHead wordt beheerd, om uw bestellingen en retourzendingen te verwerken via onze onlinediensten en om u te informeren over de leveringsstatus of eventuele problemen met betrekking tot de levering van uw items.

 

We gebruiken uw persoonsgegevens ook om uw betalingen te beheren.

 

Daarnaast gebruiken we uw gegevens om klachten en garantiezaken voor producten te behandelen.

 

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om u te identificeren en om uw wettelijke leeftijd voor online shopping te valideren en om uw adres te bevestigen met externe partners.

 

We willen u verschillende alternatieve betaalmethoden aanbieden en analyseren uw gegevens om uit te vinden welke alternatieve betaalmethoden voor u beschikbaar zijn, met inbegrip van uw betalingsgeschiedenis en eventuele kredietcontroles

 

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken de volgende categorieŽn persoonsgegevens:

 

* contactgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer

 * betalingsgegevens en betalingsgeschiedenis

 * kredietinformatie

 * bestelgegevens

Als u een webshop account heeft, verwerken ook uw persoonsgegevens die zijn verstrekt met betrekking tot het account of lidmaatschap, zoals

 

* uw account of membership ID

 * uw aankoopgeschiedenis

 

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens die doorgestuurd worden aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van de bovengenoemde diensten. Uw persoonsgegevens worden doorgestuurd aan bedrijven om uw adres te valideren, aan communicatiebureaus om u een bestelbevestiging te sturen, aan magazijn- en distributieleveranciers in verband met de levering van uw bestelling, aan betalingsdienstaanbieders voor uw betaling, aan kredietinformatiebureaus voor identiteitscontroles en kredietcontroles en aan incassobureaus.

 

Houd er rekening mee dat veel van deze ontvangende ondernemingen een zelfstandig recht of zelfstandige verplichting hebben om uw persoonsgegevens te verwerken.

 

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om uw bestelling bij Dutch HammerHead te verwerken en te leveren.

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens zolang u een actieve klant bent.

Klantenservice

 

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens om uw vragen te beantwoorden, om klachten en garantiezaken voor producten te behandelen en om technische ondersteuningszaken te behandelen via e-mail, onze chatfunctie, telefoon en social media.

 

We kunnen ook contact met u opnemen als er een probleem is met uw bestelling.

 

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken alle gegevens die u aan ons verstrekt, met inbegrip van de volgende categorieŽn:

 

* contactgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer

 * geboortedatum

 * betalingsgegevens en betalingsgeschiedenis

 * kredietinformatie

 * bestelgegevens

 * account- of lidmaatschapsnummer

 * alle correspondentie op dit gebied

 

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

De gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van de bovengenoemde diensten.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?  De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Dutch HammerHead

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens in verband met telefoon en e-mail logs en correspondentie 100 dagen en uw gegevens in verband met casemanagement 12 maanden.

 

Met betrekking tot klachten bij Dutch HammerHead, worden uw persoonsgegevens twee jaar bewaard.

 

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van het gerechtvaardigd belang:

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Dutch HammerHead  Dutch HammerHead zal de persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij we een rechtsgrondslag kunnen aantonen voor het proces, die zwaarder weegt dan uw belangen en rechten of als gevolg van juridische claims.